Komunalno geoinformacijski sustav

Komunalno geoinformacijski sustav uključuje:
• Obračune komunalne naknade, grobne naknade, poreza na kuće za odmor te tvrtku ili naziv, javne površine,
   naknada za uređenje voda, najam prostora, režijski troškovi, priključak na komunalnu infrastrukturu,
   komunalni doprinos, obračun potrošnje vode prema očitanju brojila, naplata stanova, ...
• Izdavanje rješenja i/ili računa za navedene naknade
• Ispisivanje uplatnica prema zadanom broju rata
• Razni drugi izvještaji koji pomažu u svakodnevnom radu (rekapitulacije, kuverte sa ili bez povratnice, uplatnice sa
   starim dugom koji se prilaže uz uplatnice sa tekućim zaduženjem, spisak uručenja)
• Vrlo brza i laka izmjena rješenja, računa, uplatnica, izmjenom predloška na kojem se temelji ispis
• Fotodokumentacija objekata (komunalna, grobna, kuće za odmor, ...)
• Vođenje grobnog očevidnika u sklopu grobne naknade
• Jednostavna i brza promjena parametara obračuna

Podsustav za prometno redarstvo
• Evidencija prometnih prekršaja sa podacima o vremenu i mjestu prekršaja popraćeno fotodokumentacijom
• Izvještaji za vođenje procesa (obavijest o počinjenom prekršaju, obvezni prekršajni nalozi, dopisi sudu, uplatnice,
   odustajanje od postupka, prisilna naplata, kuverte, statistički)
• Sustav upozoravanja na istek roka za žalbu, uplatu kazne (pokretanje prisilne naplate), ...
• Automatsko preuzimanje podataka o vozačima od MUP-a
• Automatsko knjiženje svih uplata prema pozivu na broj
• Mogućnost zadavanja svih kriterija za filtriranje i sortiranje podataka za sve izvještaje u svim aplikacijama