Proračunsko računovodstvo

Modul Proračunsko računovodstvo integrirano je sa brojnim ostalim programskim rješenjima, uključujući i knjigu ulaznih računa, fakture, osnovna sredstva, obraćun plaća i naknada, blagajna, te izvodi banaka sa automatskim knjiženjem.
Ostale mogućnosti programa:
• Izrada proračuna po svim klasifikacijama sa izvorima financiranja
• Izrada plana tekuće godine i projekcije za naredne dvije godine
• Izrada nacrta rebalansa proračuna
• Izrada proračuna i svih ostalih izvještaja za proračunske korisnike
• Automatsko punjenje zakonski obveznih izvještaja (PRRAS, Bilanca, Obveze, ...)
• Veliki broj izvještaja za praćenje realizacije proračuna
• Konsolidacija zakonski obveznih izvještaja
• Integracija sa knjigom ulaznih faktura u kojoj se radi kontiranje te se automatski prenosi u proračun
• Integracija sa programom za fakturiranje iz kojeg se fakture automatski prenose u proračun i analitičke evidencije
• Integracija sa programom za obračun amortizacije osnovnih sredstava, obračunom plaće i naknada, blagajnom
   (uplatnice i isplatnice), ...
• Integriranost sa programom za automatsko knjiženje izvoda banaka koji automatski prenosi podatke prema
   unaprijed kontiranim parametrima u analitičke evidencije i proračun
• Mogućnost prebacivanja svih izvještaja u druge formate (pdf, word, excel)