Ured bez papira

• Urudžbeni zapisnik
• Upisnik predmeta upravnog postupka
• Automatsko vođenje pomoćnih knjiga – interna dostavna knjiga, registar, registrator predmeta
• Vođenje klasifikacijskih oznaka
• Digitalizacija dokumentacije (skeniranje)
• Statistička izvješća
• Digitalni rokovnik sa automatskim podsjetnikom
• Povezivanje predmeta
• Novi predmet iz dokumenta
• Novi dokument iz predloška, datoteke, ...
• Dodavanje priloga i linkova dokumentu
• Vremenska skala sa grafičkim prikazom
• Dinamičko definiranje sadržaja dokumenata
• Filtriranje i sortiranje po svim kriterijima
• Ispis košuljice i popisa dokumenata
• Definiranje prava
• Razne druge mogućnosti koje pomažu u radu
• Mogućnost integracije sa ostalim dijelovima poslovnog sustava