Financijsko knjigovodstvo

Modul za financijsko knjigovodstvo omogućava knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja evidencijom unosa kroz konta glavne knjige.

Obuhvaća:

 • kreiranje više kontnih planova
 • definiranje i kreiranje mjesta troškova
 • kreiranje, ispis  i knjiženje temeljnica
 • kreiranje vrsta dokumenata
 • prikazivanje dnevnika po stavkama
 • prikaz financijskih kartica
 • prikaz bruto bilance po kontima i obračunskim mjestima
 • prikaz i rekapitulacija po klasama
 • praćenje rezultata poslovanja
 • automatsko zatvaranje kartica te saldiranje protekle godine
  ......