Materijalno poslovanje

Modul materijalno poslovanje prati materijal poslovnog subjekta kroz ulaz i izlaz, te radne naloge.

Obuhvaća:

 • mogućnost vođenja zaliha po prosječnoj cijeni, FIFO i LIFO metodi
 • izrada primki, izdatnica, međuskladišnica
 • mogućnost otvaranja više skladišta i vođenja zaliha po svakom skladištu
 • ispis kartica artikala i inventurne liste na pojedini datum i kumulativne
 • Praćenje minimalne, maksimalne i optimalne količine za pojedini artikl
 • ispis inventurnog stanja sa razlikama
 • ispis materijalnih kartica sumarno
 • izrada faktura
 • izrada faktura za avans
 • izrada ponuda
 • ....