Obračun plaća i naknada

• Mogućnost obračuna za više korisnika (npr. knjigovodstveni servisi)
• Obračun plaće djelatnika
• Obračun drugog dohotka
• Obračun naknade poduzetnika i vlasnika
• Obračun doprinosa volonterima (stručno osposobljavanje)
• Godišnji obračun poreza
• Obračun naknade na staž, stimulacije, dodataka, ...
• Obračun i ispis virmana za kredite
• Virmani za isplatu po metodi na tekući račun djelatnika / na račun banke + specifikacija / na račun banke sa 
   specijalnim pozivom na broj, virmani za doprinose, porez i prirez, sindikat, isplatu naknada ugovora o djelu
• Automatsko kreiranje svih zakonskih obrazaca
• Kreiranje RS obrazaca (A i B stranica), datoteka + stranica A sa hash
• Dostava IP i ID-1 poreznoj upravi
• Ispisi obrazaca iz tekućeg obračuna ili iz arhive
• Razni ne zakonski obrasci koji služe kao pomoć u radu
• Mogućnost promjene svih parametara obračuna
• Mogućnost zadavanja novih vrsta rada u slučaju potrebe
• Datoteke za isplatu internet bankarstvom
• Moguća integracija sa financijskim knjigovodstvom
• Mogućnost prebacivanja svih izvještaja u druge formate (pdf, word, excel...)