Salda konti kupaca i dobavljača

Modul Salda konti kupaca i dobavljača integrirano je sa svim razrezima u svrhu automatskog zaduživanja, obračunom kamata, opomenama, ovrhama, automatskim knjiženjem izvoda, proračunom...

Ostale mogućnosti programa:
• Analitičke evidencije kupaca i dobavljača
• Knjiga ulaznih računa, nalog za isplatu, virmani, izrada datoteke sa virmanima za plaćanje putem internet
   bankarstva
• Knjiga izlaznih računa
• Priprema podataka za obračun kamata
• Obračun kamata prema zadanim stopama ili po fiksnoj stopi
• Izdavanje opomena
• Izdavanje rješenja o ovrsi
• Ispisi kuverti i uplatnica uz opomene odnosno ovrhe
• Automatsko i ručno zatvaranje stavaka (mogućnost otvaranja zatvorenih)
• Automatsko označavanje stavaka koje su već na ovrsi
• Mogućnost ispisa kartice na opomeni odnosno ovrsi
• Izvještaji po svim osnovama, po svim kriterijima, za filtriranje i sortiranje (kartice, kartice otvorenih i zatvorenih
   stavaka, saldo liste, potraživanja na dan, rekapitulacije po vrsti dokumenta, napredni izvještaji sa grafičkim
   prikazom dugovanja, ispisi dnevnika knjiženja)
• Zbirna naplata koja pruža mogućnost pregleda dugovanja po svim osnovama za željenog obveznika
• Obračuni kamata, pregled iznosa kamata po fakturama i periodima
• Razni drugi izvještaji koji Vam olakšavaju rad i pospješuju produktivnost