Promjene u poreznom sustavu koje stupaju na snagu s 01.01.2017.

Zakon o porezu na dohodak

Uvodi se nova osnovica osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00 kn

Za sve porezne obveznike koji imaju pravo na osobni odbitak, osnovni osobni odbitak iznosi 3.800,00 kn mjesečno.

Uvode se novi faktori za preračunavanje za uvećanje osobnog odbitka i za uzdržavane članove obitelji.

Uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici ne prelaze iznos od 15.000,00 kn na godišnjoj razini.

Mijenjaju se porezne osnovice za plaćanje predujama poreza na dohodak iz plaće i to na 24% na poreznu osnovicu do visine 17.500,00 kn mjesečno i 36% na dio porezne osnovice koja prelazi iznos od 17.500,00 kn mjesečno.

 

Zakon o doprinosima

Povećava se koeficijent za utvrđivanje najniže mjesečne osnovice s dosadašnjih 0,35 na 0,38. Najniža mjesečna osnovica bi za 2017. godinu iznosila 2.940,82 kn.

Mijenjaju se stope doprinosa na primitke od drugog dohotka. Na sve se primitke od drugog dohotka obveza doprinosa određuje uz primjenu sljedećih stopa.

-       iz primitaka  - 10% doprinosa za mirovinsko osiguranje; a ako je osoba osiguranik II. Stupa tada 7,5% za prvi i 2,5% za drugi mirovinski stup

-       na primitak  - 7,5% doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

Zadržava se oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa za umirovljenike koji obavljaju drugu djelatnost, ukoliko od te djelatnosti porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

 

Zakon o porezu na promet nekretnina

Stopa porez na promet nekretnina snižava se s 5% na 4%.

 

Zakon o lokalnim porezima

Stopa poreza na nasljedstva i darove snižava se s sadašnjih 5% na 4%.

 

Zakon o lokalnim porezima

Ukida se porez na tvrtku.