Jedinice lokalne samouprave
Programska rješenja za JLS:
proračunski prihodi, naplata sa automatskim knjiženjem izvoda banaka, opomene i ovrhe, obračun kamata, obračun plaća, fakturiranje, dobavljači, ura/ira, kompletno proračunsko računovodstvo.
više...
Poslovni subjekti
Programska rješenja za poslovne subjekte: financijsko knjigovodstvo, materijalno poslovanje, salda konti kupaca, salda konti dobavljača, obračun plaća, ura/ira.
Oprema i servis IT opreme, te potrošni materijal.
više...
Trgovine i ugostiteljstvo
Programska rješenja za trgovine i ugostiteljstvo uključujući: robno i financijsko praćenje poslovanja, KPI, ura/ira, fiskalizaciju.
Potrošni materijal, oprema i servis informatičke opreme.

više...
Komunalna poduzeća
Programska rješenja za komunalna poduzeća: obračun komunalne naknade, grobne naknade, obračun potrošnje vode, obračun plaća, ura/ira, salda konti kupaca i dobavljača. Potrošni materijal, oprema i servis informatičke opreme.
više...
NOVOSTI

Promjene u fiskalizaciji od 09.01.2017.

S 09.01.2017. godine ukidaju se podrške za SSL v3 i TLS v1.0 protokole te će biti podržani samo protokoli TLS v1.1 i TLS v1.2, samim time fiskalizacija na operativnim sustavima Windows XP više neće biti podržana. više...

Promjene u poreznom sustavu koje stupaju na snagu s 01.01.2017.

Kratki pregled bitnih promjena u poreznom sustavu koje stupaju na snagu s 01.01.2017. više...