Komunalna poduzeća

Programska rješenja za komunalna poduzeća uključuju:

  • obračun odvoza smeća
  • obračun potrošnje vode
  • grobna naknada,
  • vođenje očevidnika groblja,
  • obračun plaća i naknada,
  • salda konti kupaca i dobavljača,
  • ura/ira
  • financijsko knjigovodstvo
    ...

Brojni izvještaji i mogučnost tiska faktura, rješenja, virmana, uplatnica, opomena, koverti.

Trenutno smo u izradi komunalnog i prometnog redarstva, te za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.