Poslovni subjekti

Kako bi poslovnim subjektima olakšali poslovanje, izradili smo programsko rješenje za financijsko i materijalno poslovanje, uključujući i salda konti kupaca i dobavljača, obračun plaća, ura/ira, te programsko rješenje za fiskalizaciju. Pružamo podršku putem udaljenog pristupa, tako da svi naši korisnici u par minuta mogu primiti sve potrebne informacije koje im eventualno zatrebaju prilikom rada u programima. Moduli za poslovne subjekte međusobno su povezani što pojednostavljuje rad korisnika programa, smanjuje mogućnost pogreške čime povećava točnost i brzinu rada. 

Također, pružamo uslugu nabave i servisa kompletne IT opreme, održavanje informacijskih sustava, nabavu potrošnog materijala, te savjetovanje od strane stručnih ljudi pri odabiru najbolje opreme i programskog rješenja, ovisno o potrebama pojedinaca.

Financijsko knjigovodstvo
Modul za financijsko knjigovodstvo omogućava knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja evidencijom unosa kroz konta glavne knjige.

Materijalno poslovanje
Modul materijalno poslovanje prati materijal poslovnog subjekta kroz ulaz i izlaz, te radne naloge.